Tag: đặc sản cơm lam định hóa

Cơm lam Định Hóa – ngọt từ gạo nếp, ngọt từ ống nứa