Đặc sản Vĩnh Phúc

Ngỡ ngàng rừng dứa Tam Dương Vĩnh Phúc

Cá thính Lập Thạch, dân giã nhưng đó là đặc sản Vĩnh Phúc