Đặc sản Thái Bình

Về Quỳnh Côi nhất định phải ăn canh cá Quỳnh Côi

Bánh cáy làng Nguyễn – món ngon tiến vua